2021 wordt een mensenjaar!

Toon Walravens en Frans Douw

2021 wordt een mensenjaar!

 

Een jaar waarin we nog meer ruimte voor mensen dan voor systemen maken.

Eigenlijk doen wij, Toon Walravens en Frans Douw, dat al heel lang, maar in 2021 gaan we dat nog meer samendoen, in samenhang, met heel véél andere mensen.

Mensen die barsten van talent, levenskracht en liefde. En die zich minder gezien en uitgenodigd voelen of worden: zelfs bijna zijn gaan geloven dat dat “logisch” en onveranderbaar is. 

 

Dit jaar is het jaar van alle mensen. Geen uitsluiting van mensen waarvan gevonden word dat ze overlast geven aan de omgeving, degenen die met justitie in aanraking zijn gekomen, hun families, de nabestaanden van geweldslachtoffers, de mensen die denken in de verkeerde buurt te wonen, mensen met de andere achtergrond of sekse, geloof of seksuele geaardheid, de mensen met kwetsbaarheden of een beperking of een “ontwricht verleden”.

Alle mensen die willen genieten van wat andere mensen te bieden hebben en willen helpen daar ruimte voor te maken. Die er, net als wij, van overtuigd zijn dat onze gemeenschap zichzelf zwaar tekortdoet door zoveel mooie, waardevolle en betekenisvolle mensen buiten te sluiten. En die voelen dat het hier over onze kinderen gaat, onze broers en zussen en onze buurtgenoten. En dat wij niet konden bestaan als zij er niet waren. Die vinden dat de wereld mooier is met iedereen er bij!!

Wij, Toon en Frans van de Stichting Herstel en Terugkeer zijn al tien jaar een vraagbaak, apart of gezamenlijk, we jagen aan, brengen samen, zoeken naar positieve betekenis en bieden ruimte. Ruimte en podia waar mensen in Nederland en de hele wereld gezien en gehoord kunnen worden.  We hebben van elke dag van deze tien jaar geleerd en genoten.

Op dit moment zijn onze vrienden Bedel Bayrak, Nadiah Al Sayed en Peter Kromkamp bezig om van onze website (www.herstelterugkeer.nl) een clubhuis te maken voor jullie allemaal en we hopen half februari “online” te zijn. Voel je uitgenodigd om toe te treden als betekenisgever.

Verder gaan de uitzendingen van de podcast, inmiddels podium voor velen, nu nog op www.prisonshow.nl gewoon door, en zijn al onze vrienden en wij volop actief en bereikbaar voor mensen. Ook voor mensen die in de politiek, media of voor een organisatie werken. Je kunt jezelf of een ander die een podium verdient aanmelden om geïnterviewd te worden. Alvast meedoen? Wordt volger van de Prisonshow! 

 

Let Op: in februari 2021 komt het boek “Het zijn mensen, memoires van een gevangenisdirecteur” uit en zullen er naar aanleiding daarvan spreekbeurten, meetings en discussies zijn. Niet op de eerste plaats over het boek, maar over hoe wij nu omgaan met delict, straf, herstel en terugkeer en dat dat heel anders kan en moet.  Je kunt alvast meedoen door het boek te reserveren:

https://www.atlascontact.nl/boek/het-zijn-mensen/

 

 

 

Let op:  op 1 mei zal de documentaire “Toon W. is Hersteld” in première gaan en zullen er naar aanleiding daarvan debatavonden, presentaties en dialoogontmoetingen komen. In de documentaire zullen verschillende mensen aan het woord komen zoals o.a.: Willem den Hertog (oprichter van Hertog ijs en later aalmoezenier in de strafgevangenis in het Belgische Merksplas), klinisch psycholoog Ton Kuijpers (behandelaar Toon), Zus Bea Walravens, een gevangenisbewaarder en een ex-bendelid, etc.

Vrijdag 8 oktober 2021 Ontmoetingsdag

En dan natuurlijk de Ontmoetingsdag “Recht van Spreken”, voor alle betrokkenen bij het Proces van Herstel en Terugkeer.  Georganiseerd voor, door en met jullie. Zet hem nu al in je agenda, want post- covid verwachten wij een enorme belangstelling. Volg de berichten. Want weldra zal de locatie en andere relevante informatie door ons op de website en social media verspreid worden.

Tot snel!

Met hartelijke groet

Toon Walravens

Frans Douw

 

 

 

De Stichting Herstel en Terugkeer werkt aan herstel en terugkeer van alle betrokkenen bij het proces van delict, straf, herstel en terugkeer:

slachtoffers, daders,  achterblijvers, professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en andere belangrijke betrokkenen.

Wij menen dat mensen teveel over elkaar spreken en te weinig met elkaar in gesprek zijn.  Stigmatisering en verharding belemmert het herstel of maakt dat zelfs onmogelijk. Daarom organiseren we ontmoetingen tussen betrokkenen en ondersteunen initiatieven van anderen die hetzelfde beogen.  En we helpen om de stem te laten klinken van hen die niet gehoord worden en het zichtbaar maken van mensen die een voorbeeld en inspiratie voor anderen zijn.

Ons uitgangspunt is, dat iedereen recht van spreken heeft. Wij voelen ons betrokken bij allen die met herstel en terugkeer te maken hebben en vinden dat elke betrokkene recht heeft op erkenning en waardering (meerzijdige partijdigheid).

Rond de Stichting heeft zich inmiddels een groot  netwerk ontwikkeld en de stichting maakt ook weer deel uit van andere netwerken.  De stichting dient als aanspreekpunt en voorportaal van hen die vanuit welke rol in het proces van herstel en terugkeer dan ook op zoek zijn naar bondgenoten en informatie.

Activiteiten zijn:

  • Het organiseren van ontmoetingsdagen.
  • Het participeren in de ontwikkeling van netwerken in Nederland en Internationaal (Bijv. Huis van Herstel, The Annual Prison Dialogue and Action Day).
  • Het  zichtbaar maken van rol-modellen, onder andere door het uitreiken van de Recht van Spreken Award en het voordragen van mensen voor de Internationale Award van No Offence.
  • Het ondersteunen van initiatieven van zg. ervaringsdeskundigen (zoals Toreachit, Aware4youth, Bureau Nieuwe Kansen, de Nadine Foudation enz.).
  • Het helpen een stem te geven aan hen die niet gehoord worden, bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigen en instellingen bij elkaar te brengen en het verspreiden van verhalen (zoals door onszelf en anderen geschreven artikelen en de boeken van Nanon Mckewn Williams, Jeannette Blumers, Toon Walravens, Jengo Amadi).
  •  

De Stichting Herstel en Terugkeer is in augustus 2012 opgericht door Toon Walravens en Frans Douw.  Toon en Frans zijn ervaringsdeskundigen, coaches, trainers en consultants. Toon is nu onder andere ambassadeur van de GGZE en Frans was tot 1 december 2015 gevangenisdirecteur. Beiden zijn ook actief in internationaal verband, evenals de Stichting.

Stichting Herstel en Terugkeer

Contact opnemen, klik hier

J.J Allanstraat 140

1551 RP

Westzaan

+31614144687

KvK nummer: 55797830

IBAN: NL97 RABO 0138 1289 28

 

 

Laatste Berichten

Mensenrechten

Mensenrechten Posted on January 18, 2021 by fransdouw De Stichting Herstel en Terugkeer wil hen die ten onrechte niet gehoord en erkend worden graag een podium geven. Iedereen

Lees verder »

No Offence international AWARD